Το φθηνό μαθητικό laptop: Η περίπτωση του OLPC. τεχνολογικές και παιδαγωγικές προκλήσεις

Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας για το OLPC σε συνεργασία με την Ομάδα Εθελοντών και Υποστήριξης του OPLC στο Παν/μιο Πατρών και ΕΑΙΤΥ. διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα: «Το φθηνό μαθητικό laptop: Η περίπτωση του OLPC. τεχνολογικές και παιδαγωγικές προκλήσεις» Η εκδήλωση θα γίνει την Τρίτη 26 Ιουνίου 2007 στο Αμφιθέατρο του ΕΑΙΤΥ στο Πανεπιστήμιο Πατρών (ώρα έναρξης 11.00 π.μ.).

Πρόγραμμα

  • Καλωσόρισμα. Χρήστος Μπούρας. Αναπληρωτής Καθηγητής Παν/μιου Πατρών και Επιστημονικός Υπεύθυνος ΕΜ-6 ΕΑΙΤΥ
  • «Παρουσίαση της Επιτροπής πρωτοβουλίας & Τεχνική Παρουσίαση του ΧΟ-OLPC». Θ.Καρούνος. Α.Ζάβρας. Επιτροπή πρωτοβουλίας για το OLPC
  • «Το περιβάλλον ανάπτυξης εκπαιδευτικoύ περιεχομένου του OLPC».
    Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Αναπλ. Δ/ντης Τομέα Δικτυακών Τεχνολογιών ΕΑΙΤΥ
  • «Αναπτύσσοντας έννοιες των μαθηματικών από το σχολικό βιβλίο με το eToys». Βασίλης Πουλόπουλος. Παν/μιο Πατρών και ΕΑΙΤΥ
  • «Φτηνός μαθητικός υπολογιστής. κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισμικό. παιδαγωγική επιμόρφωση εκπαιδευτικών». Κόμης Bασίλης. Επίκουρος Καθηγητής. Tμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία. Πανεπιστήμιο Πατρών
  • «Η τάξη του αύριο: κινητικότητα και διαδραστικότητα σε μια νέα οικολογία μάθησης».
    Νίκος Αβούρης. Βασίλης Κόμης και Νίκος Τσέλιος. Πανεπιστήμιο Πατρών

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις δραστηριότητες της Ομάδας Εθελοντών και Υποστήριξης του OLPC στη Πάτρα από το δικτυακό τόπο http://olpc.cti.gr.