2η Ημερίδα Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

Η 2η Ημερίδα Εκπαιδευτικών Πληροφορικής θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2007 στο πρώην ΕΛΚΕΠΑ. * Το πρόγραμμα της 2ης Ημερίδας Εκπαιδευτικών Πληροφορικής (επισυνάπτεται)

Η ημερίδα έχει σκοπό να συμβάλλει στην ενημέρωση των εκπαιδευτικών Πληροφορικής και να αποτελέσει έναυσμα για την εφαρμογή αποτελεσματικότερων πρακτικών διδασκαλίας. Απευθύνεται κυρίως στους εκπαιδευτικούς ΠΕ19 και ΠΕ20 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. ωστόσο η συμμετοχή είναι ελεύθερη. Για οργανωτικούς λόγους όμως παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ Αχαΐας εάν προτίθεστε να παρακαλουθήσετε την ημερίδα στα τηλέφωνα 2610243287 έως 89.

Η ημερίδα είναι μια πρωτοβουλία του ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ Αχαΐας και συνδιοργανώνεται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας.