Ηλεκτρονικά μαθήματα εξ αποστάσεως για απόκτηση βασικών δεξιοτήτων χειρισμού H/Y με ανοικτό λογισμικό

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. σε συνεργασία με Καθηγητές του Πανεπιστημίου. προσφέρει έναν κύκλο δωρεάν σεμιναρίων για την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή με προγράμματα ανοικτού λογισμικού.

Τα μαθήματα θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως με χρήση του ειδικού λογισμικού (πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης) Moodle. Πρόσβαση στα μαθήματα δίνεται μέσω της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης. στο σύνδεσμο της υπηρεσίας τηλεκπαίδευσης «Τηλεμάθεια» (http://telemathea.uom.gr).

Από τις 19 έως τις 26 Φεβρουαρίου 2008 γίνονται δεκτές δηλώσεις συμμετοχής για την ενότητα Δημιουργία Παρουσιάσεων με χρήση του OpenOffice.org Impress. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί από 10/3 έως 4/5/2008.

Η φόρμα για την υποβολή αίτησης βρίσκεται εδώ. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Όσοι επιλεγούν. θα ειδοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 29/2.