Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ειδικοτήτων της ΔΕΕ – Υποβολή αιτήσεων

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ειδικοτήτων της ΔΕΕ - Υποβολή αιτήσεων
Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΠΕΑΕΚ Πράξης «Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: επιμόρφωση και εφαρμογή». βρίσκεται σε εξέλιξη δράση επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στην παρούσα φάση και μέχρι και την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2008 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν. μέσω των Δ/ντων των σχολικών μονάδων της ΔΕΕ. να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στα προγράμματα επιμόρφωσης που θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα.
Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την δράση. τα εγκεκριμένα προγράμματα ανά Περιφέρεια και τη διαδικασία υποβολής αίτησης. είναι διαθέσιμες στην δικτυακή πύλη της Πράξης (http://iasonas.cti.gr)