Αποτελέσματα 3ου Συνέδριου για το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ)

Αποτελέσματα 3ου Συνέδριου για το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ)

Αποτελέσματα του 3ου Συνέδριου για το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ). που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. με τη συνεργασία του e-business forum (του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας – ΕΔΕΤ ΑΕ. www.grnet.gr) και της Κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ (www.ellak.gr).

Επισυνάπτονται το δελτίο τύπου. καθώς και περίληψη των αποτελεσμάτων του συνεδρίου στους παρακάτω τομείς: Δημόσιος Τομέας. Εκπαίδευση. Επιστημονική Κοινότητα. Ανοικτή Πρόσβαση. Γραφείο. Ασφάλεια. Νομικά Θέματα. Συστήματα και Γλώσσες Προγραμματισμού. Υποδομές για Ανάπτυξη Λογισμικού. Δίκτυα και Υπηρεσίες.

Για τα αναλυτικά αποτελέσματα του συνεδρίου και τις παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν. μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο http://conf.ellak.gr/