Προώθηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στην Εκπαίδευση: Παραδείγματα Βέλτιστων Πρακτικών (Best Practices)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ «Προώθηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στην Εκπαίδευση: Παραδείγματα Βέλτιστων Πρακτικών (Best Practices)» 18 Οκτωβρίου 2008. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 09:00 – 14:00

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής. έχουμε τη χαρά να σας ενημερώσουμε για την Ημερίδα που διοργανώνει η ΕΠΥ-ΜΑΘΡΑ με τίτλο «Προώθηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στην Εκπαίδευση: Παραδείγματα Βέλτιστων Πρακτικών» που θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2008. 

Η ημερίδα έχει σαν στόχο να παρουσιάσει και να αναλύσει τις Νέες Τεχνολογίες και την Ηλεκτρονική μάθηση σαν εργαλεία της δια βίου κατάρτισης και να συμβάλλει στην περαιτέρω διάδοση των Τεχνολογιών Ηλεκτρονικής Μάθησης. Απευθύνεται σε επαγγελματίες στο χώρο της εκπαιδευτικής χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας κι Επικοινωνίας (ΤΠΕ). σε καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης κι Ακαδημαϊκούς ΑΕΙ. σε οργανισμούς Δημοσίου και στελέχη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν. Για την ηλεκτρονική σας εγγραφή. επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΕΠΥ-ΜΑΘΡΑ  www.epy-mathra.gr.
Εναλλακτικά μπορείτε να συμπληρώσετε και να αποστείλετε τη φόρμα εγγραφής που επισυνάπτω στο φαξ 2310 287564.