Η Ελληνική μετάφραση του εκπαιδευτικού λογισμικού Scratch

Το scratch είναι μια νέα σχετικά γλώσσα προγραμματισμού σχεδιασμένη για την εκπαίδευση. Επιτρέπει στον χρήστη να δημιουργήσει εύκολα διαδραστικές ιστορίες. κινούμενα σχέδια. ηλεκτρονικά παιχνίδια. μουσική και ψηφιακή τέχνη.

Το scratch είναι μια νέα σχετικά γλώσσα προγραμματισμού σχεδιασμένη για την εκπαίδευση. Επιτρέπει στον χρήστη να δημιουργήσει εύκολα διαδραστικές ιστορίες. κινούμενα σχέδια. ηλεκτρονικά παιχνίδια. μουσική και ψηφιακή τέχνη.

Η ζωντανή κοινότητα που έχει δημιουργηθεί γύρω από το περιβάλλον scratch στο διαδίκτυο δίνει την ευκαιρία να ανταλλάξει κανείς ιδέες και απόψεις με άλλους δημιουργούς και να εμπλακεί ενεργά σε μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης. Το scratch είναι ελεύθερο λογισμικό βασισμένο στο squeak. Έχει σχεδιαστεί για χρήση από την ηλικία των 8 ετών. Οι σχεδιαστές του scratch στοχεύουν στην ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων όπως: δημιουργική σκέψη. σαφή επικοινωνία. συστηματική ανάλυση. αποδοτική συνεργασία. επαναληπτικό-προοδευτικό σχεδιασμό και δεξιοτήτων δια βίου μάθησης. Τα παιδιά που προγραμματίζουν στο scratch έρχονται σε επαφή με σημαντικές μαθηματικές και υπολογιστικές ιδέες. ενώ παράλληλα κατανοούν καλύτερα τη γενική διαδικασία του σχεδιασμού.

Ο Τομέας Δικτυακών Τεχνολογιών του Ε.Α.Ι.Τ.Υ έχει εμπλακεί στην Ελληνοποίηση του πακέτου και η Ελληνική πλατφόρμα έχει ήδη δημοσιευτεί στην κοινότητα του scratch http://scratch.mit.edu/