Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Ειδική Αγωγή»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Ειδική Αγωγή»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Ειδική Αγωγή» Έναρξη: Σεπτέμβριος 2009. Υποβολή αιτήσεων υποψηφιοτήτων από 4 Μαΐου 2009 έως 9 Ιουνίου 2009. Επισυνάπτεται η σχετική προκύρηξη.