Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διορισμό εκπαιδευτικών στις θέσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης της Xώρας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διορισμό εκπαιδευτικών στις θέσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης της Xώρας
 
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.29 ε΄ του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 τ. Α΄)

2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 του Ν.3260/2004 ( ΦΕΚ 151 τ. Α΄)

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 51/1987 ( ΦΕΚ 26 τ. Α΄)

Π ρ ο σ κ α λ ο ύ μ ε

τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται για διορισμό στις παρακάτω δεκατρείς (13) θέσεις Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης να υποβάλουν αίτηση εδώ . [ https://apps.opengov.gr/ypepth/app ]

Οι θέσεις που θα πληρωθούν είναι οι εξής:

1. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με έδρα την Κομοτηνή και περιοχή αρμοδιότητας τους νομούς Έβρου. Ροδόπης. Ξάνθης. Δράμας και Καβάλας.

2. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη και περιοχή αρμοδιότητας τους νομούς Σερρών. Θεσσαλονίκης. Χαλκιδικής. Κιλκίς. Πέλλας. Ημαθίας και Πιερίας.

3. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας. με έδρα την Κοζάνη και περιοχή αρμοδιότητας τους νομούς Φλώρινας. Κοζάνης. Καστοριάς και Γρεβενών.

4. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου. με έδρα τα Ιωάννινα και περιοχή αρμοδιότητας τους νομούς Ιωαννίνων. Άρτας. Θεσπρωτίας και Πρέβεζας.

5. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας. με έδρα την Λάρισα και περιοχή αρμοδιότητας τους νομούς Λάρισας. Μαγνησίας. Τρικάλων και Καρδίτσας.

6. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων. με έδρα την Κέρκυρα και περιοχή αρμοδιότητας τους νομούς Κέρκυρας. Λευκάδας. Κεφαλληνίας και Ζακύνθου.

7. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας. με έδρα την Πάτρα και περιοχή αρμοδιότητας τους νομούς Αιτωλοακαρνανίας. Αχαΐας και Ηλείας.

8. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. με έδρα την Λαμία και περιοχή αρμοδιότητας τους νομούς Φθιώτιδας. Ευρυτανίας. Φωκίδας. Βοιωτίας και Εύβοιας.

9. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής. με έδρα την Αθήνα και περιοχή αρμοδιότητας το νομό Αττικής.

10. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου. με έδρα την Τρίπολη και περιοχή αρμοδιότητας τους νομούς Κορινθίας. Αργολίδας. Αρκαδίας. Μεσσηνίας και Λακωνίας.

11. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου. με έδρα τη Μυτιλήνη και περιοχή αρμοδιότητας τους νομούς Λέσβου. Χίου και Σάμου.

12. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου. με έδρα την Ερμούπολη και περιοχή αρμοδιότητας τους νομούς Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.

13. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης. με έδρα το Ηράκλειο και περιοχή αρμοδιότητας τους νομούς Χανίων. Ρεθύμνης. Ηρακλείου και Λασιθίου.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. έχουν οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι έχουν: α) Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλο ισότιμο τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής. β) δεκαπενταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία. και γ) σημαντικά επιστημονικά και διοικητικά προσόντα.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν και οι ήδη υπηρετούντες Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 παρ. 1 του Ν. 3260/2004 ( ΦΕΚ 151 τ. Α΄)

Με την παρούσα ανακοινώνεται ότι η διαδικασία υποβολής της αίτησης των ενδιαφερομένων. για διορισμό σε θέσεις Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης. θα πραγματοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας της ανοικτής διακυβέρνησης του γραφείου του πρωθυπουργού.

Όσοι επιλεγούν στην πρώτη φάση της διαδικασίας θα κληθούν να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά.

1. Αποδεικτικά δεκαπενταετούς τουλάχιστον εκπαιδευτικής υπηρεσίας.

2. Αποδεικτικά των αναφερόμενων στο βιογραφικό σημείωμα προσόντων και στοιχείων. που έχουν αποκτηθεί ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Οι τίτλοι σπουδών θα υποβληθούν σε επικυρωμένα αντίγραφα. προκειμένου δε για τίτλους σπουδών εξωτερικού πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί από τους αρμόδιους φορείς. Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα θα πρέπει να κατατεθούν επίσημα μεταφρασμένα. Σημειώνουμε ότι το συγγραφικό έργο μόνο θα αναφέρεται και δεν θα προσκομίζεται.

Μέχρι το διορισμό νέων Περιφερειακών Διευθυντών οι υπηρετούντες ασκούν τα διοικητικά. εκπαιδευτικά καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τη θέση τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις Διευθύνσεις Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΠΘ ( τηλ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης : 210-3442125 και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 210-3443258 ).

Στην συμπλήρωση των βιογραφικών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν συμπληρώνουν όσα πεδία επιθυμούν.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 20η Νοεμβρίου