Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σεμινάριο με θέμα: «Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σεμινάριο με θέμα: «Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»
Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηλείας δια της υπεύθυνης Π.Ε. και με την υποστήριξη του Ε.Α.Ι.Τ.Υ. και του τμήματος “Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία” του ΤΕΙ Μεσολογγίου στα πλαίσια της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση».
 
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη «μεικτή» μέθοδο διδασκαλίας. συνδυάζοντας 3 δια ζώσης εκπαιδευτικές συναντήσεις στο ΓΕΛ Ανδραβίδας και 13 εβδομάδες εκπαίδευσης από απόσταση με χρήση υπολογιστή.
 
Το χρονοδιάγραμμα των 3 αυτών συναντήσεων εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί.
Εβδομάδα
Ώρες
ΓΕΛ Ανδραβίδας
1
15:00-19:00
Τετάρτη 3/03/10
5
15:00-19:00
Πέμπτη 15/04/10
8
15:00-19:00
Δευτέρα 3/05/10
 
 
Το σεμινάριο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει ήδη πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Θα δημιουργηθεί τμήμα 15 ατόμων. Σε περίπτωση περισσότερων αιτήσεων θα καλυφθούν με σειρά προτεραιότητας οι πρώτες 10 θέσεις και για τις επόμενες θα γίνει επιλογή ανάλογα με την εμπειρία στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http έως και 20/02/2010://dide.ilei.sch.gr/perivall/2010/moodle/. Σε όσους παρακολουθήσουν το σεμινάριο. έχουν το πολύ μία απουσία και ολοκληρώσουν επιτυχώς το 70% των εργασιών μέχρι τη λήξη του σεμιναρίου. θα χορηγηθούν βεβαιώσεις επιτυχούς παρακολούθησης. Στην πρώτη δια ζώσης συνάντηση θα δοθεί 1 DVD και  1 CD με το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί στο σεμινάριο.