Ακουστική Οικολογία και Μουσική Eκπαίδευση

Ακουστική Οικολογία και Μουσική Eκπαίδευση
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Θερινή Ακαδημία Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου
Εβδομάδα Μουσικής Παιδαγωγικής
Κέρκυρα. 11 – 17 Ιουλίου 2010
Υπεύθυνη Σεμιναρίου: Ιωάννα Ετμεκτσόγλου
Θέμα: “Ακουστική Οικολογία και Μουσική Eκπαίδευση”
 
Στο πλαίσιο της Θερινής του Ακαδημίας. το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνει για το καλοκαίρι του 2010 (11-17 Ιουλίου) ένα εβδομαδιαίο σεμινάριο που απευθύνεται σε Μουσικοπαιδαγωγούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. σε εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων με γνώσεις και ενδιαφέρον για τη μουσική καθώς και σε φοιτητές Μουσικών Τμημάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Το θέμα του σεμιναρίου είναι “Ακουστική Οικολογία και Μουσική Εκπαίδευση”. ένα θέμα ιδιαίτερα επίκαιρο σε σχέση με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μουσικοπαιδαγωγοί στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο.