Εκπαίδευση & Νέες Τεχνολογίες – Διαδικτυακό περιοδικό

Αγαπητοί Εκπαιδευτικοί, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για την επικείμενη κυκλοφορία του 8ου τεύχους του διαδικτυακού περιοδικού «Εκπαίδευση & Νέες Τεχνολογίες» (σε διαδικασία αλλαγής τίτλου - σύντομα σε «i- Teacher.gr»). 

Υπολογίζουμε πως η συγκρότηση της ύλης του και η δικτυακή ανάρτηση θα ολοκληρωθούν ως το τέλος Μαΐου 2010. Με την ευκαιρία αυτή. απευθύνουμε πρόσκληση κατάθεσης άρθρων σχετικών με τη θεματολογία του περιοδικού και δημοσίευσή τους μετά από κρίση μελών Δ.Ε.Π. ελληνικών πανεπιστημίων. Προθεσμία υποβολής άρθρου για κρίση & δημοσίευσή του στο 8ο τεύχος. η 15η Μαΐου 2010.
   
Περισσότερα για το περιοδικό καθώς και δυνατότητα ελεύθερων downloads προηγούμενων τευχών του. μπορείτε να βρείτε στο δικτυακό τόπο του: http://i-teacher.gr
 
Με εκτίμηση
Η ομάδα του περιοδικού