Οδηγίες προσβασιμότητας ιστοτόπων

Σύμφωνα με το World Wide Web Consortium (W3C) ο όρος «προσβασιμότητα στο διαδίκτυο» σημαίνει ότι τα άτομα με αναπηρίες μπορούν να αντιλαμβάνονται, να καταλαβαίνουν, να πλοηγούνται, να αλληλεπιδρούν και να συνεισφέρουν στον παγκόσμιο ιστό. Έτσι κάθε ιστότοπος πρέπει να έχει ότι χρειάζεται ως υποδομή και περιεχόμενο, ώστε να παρέχει την ίδια δυνατότητα εμπειρίας, πληροφόρησης και ευχρηστίας σε όλους τους χρήστες του ή τους πιθανούς χρήστες του. Προφανώς, δεν μπορεί να αποκλειστεί καμία ομάδα ανθρώπων με ειδικές ανάγκες από τα παραπάνω.

Οι βασικές αρχές προσβασιμότητας μπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω:

  • Οι πληροφορίες πρέπει να είναι αντιληπτές και κατανοητές από όλους.
  • Κάθε λειτουργικότητα πρέπει να είναι πρακτική (λειτουργική) από όλους. Για παράδειγμα, ένας ιστότοπος θα πρέπει να είναι πλοηγήσιμος τόσο με ποντίκι υπολογιστή, μόνο από το πληκτρολόγιο, αλλά και από συσκευές ανάγνωσης οθόνης (screen readers).
  • Όλες οι πληροφορίες πρέπει να είναι κατανοητές και αντιληπτές από όλους. Τα κείμενα πρέπει να είναι γραμμένα με ξεκάθαρες πληροφορίες, χωρίς να αφήνουν τον αναγνώστη να υποθέτει.
  • Ο ιστότοπος πρέπει να είναι προσαρμόσιμος σε μικρές ή μεγάλες οθόνες ή σε διαφορετικές διαστάσεις σε παράθυρο κάποιου φυλλομετρητή και σε συσκευές υποβοήθησης ατόμων με ειδικές ανάγκες.

 

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, στοχεύοντας να βοηθήσει στη δημιουργία προσβάσιμων ιστοτόπων, δημιούργησε τους παρακάτω σύντομους οδηγούς, που μπορούν να αξιοποιηθούν από την εκπαιδευτική κοινότητα για την κατανόηση των βασικών απαιτήσεων και τον σχεδιασμό τους.