Αναπαράσταση της αφής της Ολυμπιακής φλόγας.

Erasmus+ 2019-21
Στα πλαίσια του προγράμματος: Erasmus+ 229 "Prevention is better than cure, as Hippocrates said" και της 3ης δραστηριότητας «Ο Τρεχαλίτσας και Η Κολυμπίτσα», κάναμε αναπαράσταση της Ολυμπιακής φλόγας και μάθαμε βιωματικά.