Δημοτικό Σχολείο Βραχναιίκων, Πάτρας- Πρόγραμμα eTwinning 2020-2021

Τη φετινή σχολική χρονιά 2020-21, στα πλαίσια του μαθήματος των Αγγλικών, το τμήμα ΣΤ1 του Δημοτικού Σχολείου Βραχναιίκων, Πάτρας υλοποιεί ένα ευρωπαϊκό έργο eTwinning με τίτλο “eTlantis: the underwater eTwinning world” μαζί με άλλα 5 σχολεία από την Ισπανία, την Σλοβενία, την Ιταλία και την Ολλανδία.

Το θέμα του έργου είναι περιβαλλοντικό και σκοπός του είναι να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές στο θέμα των θαλασσών, των ακτών και της θαλάσσιας ζωής και να τους κάνει να συνειδητοποιήσουν τη σημασία τους για τον άνθρωπο και την ανάγκη για την προστασία τους.

Οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα επικοινωνίας και συνεργασίας Twinspace, όπου θα κάνουν αναρτήσεις, θα σχολιάσουν τις αναρτήσεις των άλλων, θα επικοινωνήσουν με μαθητές από τις άλλες χώρες και θα δουλέψουν μαζί τους συνεργατικά σε διάφορες δραστηριότητες. Θα έχουν έτσι τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την αγγλική γλώσσα για αυθεντική επικοινωνία, να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους ικανότητες και να γνωρίσουν την κουλτούρα και τα σχολεία άλλων χωρών!