Αλληλογραφία σε iPhone και iPad με Αγγλική έκδοση iOS (new)

  1. Επιλέγουμε settings (ρυθμίσεις)

iphone_ipad_ios_en_2018 - image1.png

2. Έπειτα επιλέγουμε Accounts & Passwords (Λογαριασμοί & Κωδικοί) και στη συνέχεια πατάμε add account (προσθήκη λογαριασμού)

iphone_ipad_ios_en_2018 - image2.png

3.Επιλέγουμε other (άλλο)

iphone_ipad_ios_en_2018 - image3.png

  1. Επιλέγουμε Add mail account (προσθήκη λογαριασμού mail)

iphone_ipad_ios_en_2018 - image4.png

  1. Εισάγουμε το όνομά μας στο πεδίο name (όνομα), το e-mail μας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) και τον κωδικό μας στο ΠΣΔ. Τέλος βάζουμε μια περιγραφή για το συγκεκριμένο λογαριασμό (π.χ. sch).

iphone_ipad_ios_en_2018 - image5.png

  1. Ως εισερχόμενο & εξερχόμενο διακομιστή ορίζουμε το mail.sch.gr και θέτουμε αντίστοιχα το username μας και το password που διαθέτουμε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

iphone_ipad_ios_en_2018 - image6.png