Επαναφορά κωδικού Administrator WordPress


Παρακάτω περιγράφεται η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε για την επαναφορά του κωδικού Administrator στο WordPress.

  • Συνδεθείτε στην MySQL βάση μέσω του phpmyadmin (www.sch.gr → mySch → Πίνακας ελέγχου → Ρυθμίσεις βάσης δεδομένων MySQL → Διαχείριση βάσης).
  • Μετά την σύνδεση επιλέξτε την βάση δεδομένων, π.χ. «όνομα χρήστη»_db1, που είναι εγκατεστημένο το WordPress.
  • Στο μενού στο αριστερό μέρος επιλέξτε τον πίνακα της μορφής prefix_users, όπου prefix βάζετε το πρόθεμα του πίνακα π.χ. wp, wp_main, ανάλογα με την έκδοση του WordPress που έχετε εγκαταστήσει. Στην συνέχεια επιλέξτε το «Browse» (το εικονίδιο, επιλογή 2).

 

  •   Σημειώστε το ID του admin από την επόμενη εικόνα (συνήθως είναι το πρώτο στην πρώτη εγγραφή):alt
  • Επιλέξτε την καρτέλα SQL και εκτελέστε την ακόλουθη εντολή (query), όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα, προσέχοντας όπου prefix να βάλετε το σωστό πρόθεμα του πίνακα users π.χ. wp, wp_main κτλ.

UPDATE prefix_users SET password=MD5('νέος κωδικός εδώ') WHERE id = 1;

alt