Οδηγός εγκατάστασης WordPress

Εγκατάσταση WordPress σε χώρο που φιλοξενείται από το ΠΣΔ

Οι εκπαιδευτικοί και οι σχολικές μονάδες που έχουν λογαριασμό στο ΠΣΔ, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό CMS WordPress  για να δημιουργήσουν έναν ιστότοπο στον χώρο που τους παρέχεται από το ΠΣΔ.

Για την εγκατάσταση του απαιτούνται τα εξής :

  1. Η αρχική δημιουργία μίας βάσης δεδομένων μέσω της πύλης www.sch.gr στη περιοχή mySch.
  2. Ο χρήστης να έχει τοπικά στον υπολογιστή του, αποσυμπιεσμένη την τελευταία έκδοση του WordPress από τον επίσημο ιστότοπο (https://el.wordpress.org/download/)
  3. Λογισμικό για σύνδεση SFTP (π.χ.Filezilla) στο χώρο που παρέχεται από το ΠΣΔ για ανέβασμα του WordPress στον χώρο που παρέχει το ΠΣΔ
  4. Εκτέλεση από ένα φυλλομετρητή ιστού (π.χ Chrome ή Firefox) της διαδικασίας εγκατάστασης.

 

Δημιουργία βάσης δεδομένων μέσω της πύλης www.sch.gr

Για να ξεκινήσουμε την διαδικασία εγκατάστασης WordPress επιλέγουμε, μετά από σύνδεση στο www.sch.gr,

Στη συνέχεια συμπληρώνετε ξανά τον κωδικό σας και πατάτε Είσοδος:

Αριστερά στο μενού επιλέγετε: Ο ιστότοπος σας→ «Ρυθμίσεις βάσης δεδομένων MySQL»

Στις Ρυθμίσεις βάσης δεδομένων MySQL δημιουργούμε μία βάση δεδομένων (αν δεν υπάρχει ήδη) και κωδικό για αυτή τη βάση.

Σημειώνουμε το όνομα χρήστη, τον κωδικό και το όνομα της βάσης δεδομένων καθώς αυτά θα χρειαστούν για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του WordPress.

Λήψη και αποσυμπίεση του WordPress

Κατεβάζουμε το αρχείο της τελευταίας συμβατής έκδοσης του wordpress από τον επίσημο ιστότοπο ((https://el.wordpress.org/download/).

Αποσυμπιέζουμε τοπικά στον υπολογιστή μας το zip αρχείο και μετονομάζουμε το φάκελο "wordpress", που θα εξαχθεί, σε ένα φάκελο με το επιθυμητό όνομα π.χ. new.

 

Ανέβασμα του WordPress στον χώρο του εκπαιδευτικού ή της μονάδας

Με την χρήση ενός προγράμματος ftp, όπως το filezilla, ανεβάζουμε τον φάκελο (new) που περιέχει τα αποσυμπιεσμένα αρχεία, στον ιστότοπο μας στο ΠΣΔ.

Προσοχή: Host ή Κόμβος, θα το βρείτε στη σελίδα  του ΠΣΔ: www.sch.gr αφού συνδεθείτε και πάτε στην επιλογή MySch. Εκεί θα πατήσετε την επιλογή «πίνακας ελέγχου», στην συνέχεια στοιχεία δικτυακού τόπου όπου εμφανίζεται ο Διακομιστής Δημοσίευσης Ιστοσελίδων (Host) το οποίο είναι ο Κόμβος.

Εκτέλεση από ένα φυλλομετρητή ιστού (π.χ Chrome ή Firefox) της διαδικασίας εγκατάστασης.

Μετά το ανέβασμα των αρχείων επισκεπτόμαστε τον ιστότοπο μας για να ξεκινήσουμε την εγκατάσταση του WordPress.

Η σελίδα σύμφωνα με τις πιο πάνω οδηγίες και εικόνες θα είναι http://users.sch.gr/username/new/ όπου username είναι αυτό του λογαριασμού στο ΠΣΔ και new ο φάκελος που περιέχει όλα τα αρχεία του WordPress. Αν είχαμε ονομάσει το φάκελο wp τότε το μονοπάτι θα ήταν http://users.sch.gr/username/wp/.

Η εγκατάσταση θα ξεκινήσει. Ακολουθούν εικόνες με τα διαδοχικά βήματα της εγκατάστασης.

Επιλέγουμε τη γλώσσα της αρεσκείας μας η οποία θα έχει το dashboard (πίνακας ελέγχου) του WordPress.

Η επόμενη εικόνα μας ενημερώνει ότι πριν συνεχίσουμε την εγκατάσταση θα πρέπει να γνωρίζουμε τα στοιχεία της βάσης δεδομένων που θα χρησιμοποιήσει το WordPress.

Προσοχή στη συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων.

Στην παρακάτω εικόνα μπορούμε να δούμε την αντιστοιχία των πεδίων που μας ζητά η εγκατάσταση του WordPress.

Μετά τη αντιστοίχιση των πεδίων είμαστε σχεδόν έτοιμοι για την εγκατάσταση του wordpress.

Το όνομα χρήστη και το συνθηματικό που θα συμπληρώσουμε στον πιο κάτω πίνακα θα είναι αυτά που θα μας δίνουν πρόσβαση στη διαχείριση του ιστότοπου μας.

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης θα μεταβούμε αυτόματα στον πίνακα ελέγχου του WordPress. Σημαντικό:  Αν θέλουμε να μπούμε στον πίνακα ελέγχου του WordPress από άλλο υπολογιστή θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε τη διεύθυνση http://users.sch.gr/username/new/wp-admin/ και να γνωρίζουμε το όνομα χρήστη και το συνθηματικό που δώσαμε στο προηγούμενο βήμα.

Η εγκατάσταση του WordPress έχει τελειώσει. Μπορούμε να αναρτήσουμε σελίδες – άρθρα, να αλλάξουμε την εμφάνιση της σελίδας μας, να εγκαταστήσουμε πρόσθετα  που βελτιώνουν την λειτουργία του και θέματα εμφάνισης κ.α..

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Θα πρέπει να ελέγχουμε τακτικά για τυχόν νέες εκδόσεις, τόσο του WordPress, όσο και των πρόσθετων και θεμάτων μέσω του περιβάλλοντος διαχείρισης του ιστοτόπου μας ώστε να εξασφαλίσουμε την ορθή και ασφαλή λειτουργία του.

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

  1. Επίσημος ιστότοπος του WordPress: https://el.wordpress.org/
  2. Ελληνική κοινότητα του WordPress: https://wpgreece.org/
  3. Υπηρεσία υποστήριξης ΠΣΔ https://helpdesk.sch.gr