Διάκριση του 7ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας με eTwining School Label

Το 7ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας  έλαβε  τη διάκριση  eTwinning School για το σχολικό έτος 2024-2025.  Συγκαταλέγεται  ανάμεσα σε 928 σχολεία σε όλη την Ευρώπη και 57  στην Ελλάδα,  που διακρίθηκαν.

Τα σχολεία  με αυτή την διάκριση  επιβραβεύονται για την προσπάθειά τους να δημιουργούν συμπεριληπτικό περιβάλλον για μαθητές με όλες τις ικανότητες  και από όλα τα πολιτισμικά περιβάλλοντα, τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων διδασκαλίας αλλά και στη διαρκή προσπάθεια των εκπαιδευτικών  για συνεχή επιμόρφωση.

Ο Διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί  του Σχολείου είναι αφοσιωμένοι στην προσπάθεια να δημιουργήσουν  έναν οργανισμό μάθησης   που αξιοποιεί τις δυνάμεις όλης της σχολικής κοινότητας και τις δυνατότητες που προσφέρει το  eTwinning σε παιδαγωγικό και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Χρησιμοποιούν τα προγράμματα   eTwinning για να υποστηρίξουν , να εμπλουτίσουν και να διευρύνουν την διδασκαλία των μαθημάτων του σχολικού προγράμματος  χρησιμοποιώντας την συνεργατική  και μαθητοκεντρική  μάθηση  προσεγγίζοντας τη γνώση με ευελιξία σε σχέση με τον «σχολικό»  χρόνο και χώρο.

Οι μαθητές  έχουν ενεργό  ρόλο και με την συμμετοχή και τις δημιουργίες τους σε κάθε πρόγραμμα προάγουν τις αξίες της δράσης eTwinning. Μαζί με τους δασκάλους τους  προσπαθούν να γίνουν καλύτεροι μαθητές , καλύτεροι άνθρωποι και πιο ενεργοί πολίτες.

Τα σχολεία eTwinning  αποτελούν  πρότυπα τα οποία εμπνέουν και καθοδηγούν άλλα σχολεία να εργαστούν και να φτάσουν σε ένα υψηλό επίπεδο.

Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή eTwinning και την Εθνική Υπηρεσία για την διάκριση αυτή.