Πώς ελέγχω το Dial-up connection;

To Dial-up Connection χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του PC με το INTERNET μέσω τηλεφώνου.

Θα πρέπει να έχω δημιουργήσει ένα Dial-up Connection ειδικά για το EDUnet Τα χαρακτηριστικά είναι τα εξής (φαίνονται αν επιλέξω τις "ιδιότητες")

  • Αριθμός Κλήσης: 8962488888 (ΕΠΑΚ EDUnet)
  • Modem: το modem που χρησιμοποιώ για την σύνδεσή μου.
  • Τύπος διακομιστή: PPP
  • Πρωτόκολλο: TCP/IP

Επίσης θα πρέπει το username και password να είναι τα σωστά (αυτά που αναγράφονται στο Έντυπο Στοιχείων Σύνδεσης, που έχει αποσταλεί στο σχολείο από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ή το ITY.)