Πως ελέγχω την κατάσταση του modem;

Διαβάστε τις σχετικές οδηγίες

 1. Αν διαθέτω αναλογική (PSTN) γραμμή:
  • Ελέγχω τις συνδέσεις του modem
   • Εξωτερικό
    • Ελέγχω αν είναι συνδεδεμένο με την τροφοδοσία.
    • Ελέγχω αν η τηλ. γραμμή συνδέεται στην θύρα LINE.
    • Ελέγχω αν το modem συνδέεται με μία από τις 2 θύρες RS232 του PC, με το κατάλληλο καλώδιο.
   • Εσωτερικό (κάρτα)
    • Ελέγχω αν η τηλ. γραμμή συνδέεται στην θύρα LINE.
  • Ελέγχω αν είναι εγκατεστημένος ο σχετικός driver (Πίνακας Ελέγχου/modem). Αν όχι, τον εγκαθιστώ χρησιμοποιώντας τους υπάρχοντες οδηγούς των windows ή την δισκέτα/CD του modem.
 2. Αν διαθέτω ψηφιακή γραμμή (ISDN) το ρόλο του modem παίζει η τερματική συσκευή του OTE (NETMOD):
  • Ελέγχω αν το NETMOD είναι συνδεδεμένο με την τροφοδοσία.
  • Ελέγχω αν το NETMOD συνδέεται με μία από τις 2 θύρες RS232 του PC, με το κατάλληλο καλώδιο.
  • Ελέγχω αν είναι εγκατεστημένος ο σχετικός driver (Πίνακας Ελέγχου/modem). Αν όχι, τον εγκαθιστώ χρησιμοποιώντας τους υπάρχοντες οδηγούς των windows (π.χ. standard 28800 bps modem).