Η Διεθνής Ημέρα των Μαθηματικών στο 8ο ΓΕΛ Τρικάλων

Η Διεθνής Ημέρα των Μαθηματικών στο 8ο ΓΕΛ Τρικάλων

Η ημέρα του πι (στα αγγλικά Pi Day) είναι ένας ετήσιος εορτασμός για τη μαθηματική σταθερά π, δηλαδή τον σταθερό λόγο της περιφέρειας προς τη διάμετρο κάθε κύκλου και θεσπίστηκε το 2009 μετά από απόφαση της Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.

Η ημέρα του πι εορτάζεται κάθε χρόνο στις 14 Μαρτίου (3/14 με τον αμερικανικό τρόπο γραφής των ημερομηνιών), επειδή τα 3, 1 και 4 είναι τα πρώτα τρία ψηφία του αριθμού πι (π = 3,14159...) στο δεκαδικό σύστημα αριθμήσεως.

Αν παρατηρήσουμε προσεκτικότερα την παρακάτω αφίσα που είναι αφιερωμένη στην φετινή Διεθνή Ημέρα των Μαθηματικών θα δούμε μεταξύ άλλων και έξι γρίφους που μας καλούν να τους λύσουμε.

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας των Μαθηματικών, εκπαιδευτικοί σε όλο τον κόσμο διοργανώνουν διάφορες δράσεις που αφορούν τα μαθηματικά.

Στο σχολείο μας, την Πέμπτη 14/3/2024 τιμήσαμε την ημέρα αυτή μέσω μιας δραστηριότητας του 18ου αιώνα που είναι πιο γνωστή ως «οι βελόνες του Buffon»  και πήρε το όνομά της από τον Γάλλο μαθηματικό Georges-Louis Leclerc, κόμη του Buffon. Στη δραστηριότητα αυτή ρίχνουμε μικρά ξυλάκια με τυχαίο τρόπο πάνω σε μια επιφάνεια στην οποία υπάρχουν σχεδιασμένες παράλληλες γραμμές και στη συνέχεια καταγράφουμε πόσα από τα μικρά αυτά ξυλάκια τέμνουν κάποια γραμμή. Αν διαιρέσουμε το αρχικό πλήθος από τα ξυλάκια με το πλήθος αυτών που τέμνουν κάποια γραμμή, τότε ο αριθμός που θα προκύψει, όπως μας βεβαιώνει η θεωρητική μελέτη της δραστηριότητας αυτής, προσεγγίζει τον αριθμό «π».

Στο πείραμα που κάναμε στο σχολείο μας, οι μαθητές-τριες έριχναν κάθε φορά από 100 οδοντογλυφίδες και κατόπιν μετρούσαν το πλήθος αυτών που έτεμναν κάποια από τις παράλληλες γραμμές. Μετά από αρκετές επαναλήψεις του πειράματος αυτού βρέθηκε ότι ο μέσος όρος των οδοντογλυφίδων που τέμνουν κάποια γραμμή ήταν 32,2. Η διαίρεση 100:32,2 δίνει πηλίκο 3,105 αριθμός αρκετά κοντά στο 3,14 που αναμένουμε θεωρητικά αν εκτελέσουμε άπειρες φορές το πείραμα αυτό.

Επίσης οι μαθητές-τριες του σχολείου μας, μέσω κατάλληλου λογισμικού, παρακολούθησαν και μια προσομοίωση του πειράματος, που τους έδωσε τη δυνατότητα να παρατηρήσουν πως σε αρκετές χιλιάδες επαναλήψεις του πειράματος, το πηλίκο πράγματι προσεγγίζει τον αριθμό «π».

Τέλος με αφορμή την ημέρα του «π» αναφέρθηκαν και κάποια ιστορικά στοιχεία που αφορούσαν τον αριθμό «π».

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις «βελόνες του Buffon» μπορείτε να βρείτε στις παρακάτω διευθύνσεις:

Πολλές ακόμη δράσεις σχετικές με τα μαθηματικά μπορεί κάποιος να βρει και στον ιστότοπο  https://www.idm314.org/organize#classroom-activities

 

Η Δ/ντρια

Μαριάννα Αποστόλου