Εσπερινό ΓΕΛ Αιγάλεω : Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα πλαίσια Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+

Το Εσπερινό Γενικό Λύκειο Αιγάλεω, σταθερά προσηλωμένο στους στόχους του για την ενίσχυση της εξωστρέφειας αλλά και την καλλιέργεια ενός κλίματος συμπερίληψης μέσα στην τάξη, υλοποιεί την τρέχουσα σχολική χρονιά το  Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus + 2023-1-EL01-KA122-SCH-000121445 με τίτλο «Διδάσκοντας σε ένα Εσπερινό Λύκειο».

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού και σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό οργανισμό European Training and Research Association for a Cooperation Key to Business  (EU-TRACK) μετακινήθηκαν, στην πόλη Terracina της Ιταλίας, από τις 3 έως τις 10 Μαρτίου 2024 οι εκπαιδευτικοί :  Βαρβιτσιώτη Ανδριανή ΠΕ02, Ευαγγέλου Χαρίλαος ΠΕ86 και Κουνδουράκη Ευτυχία ΠΕ85.

Στόχος της μετακίνησης ήταν η παρακολούθηση δομημένου κύκλου μαθημάτων με τίτλο «Promoting social inclusion and integration through an education based on learner-centered approaches to learning and Educational coaching tools».

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί είχαν την δυνατότητα να εμβαθύνουν σε θέματα που σχετίζονται τόσο με την κοινωνιολογία της εκπαίδευσης και την συμπεριληπτική προσέγγιση της τάξης όσο και με την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης αλλά και να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων, τη διαχείριση της τάξης, την οργάνωση και προετοιμασία σχεδίων μαθήματος.

Οι συμμετέχοντες αξιοποίησαν την ευκαιρία που τους δόθηκε, μέσω της Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, για να έρθουν σε επαφή με συναδέλφους από άλλα σχολεία της Ευρώπης και με επαγγελματίες από την χώρα υποδοχής, να γνωρίσουν μεθοδολογίες και τεχνικές πάνω σε θέματα συμπεριληπτικής εκπαίδευσης αλλά και να επισκεφτούν δημόσια σχολεία της περιοχής  όπου ενημερώθηκαν τόσο για τον τρόπο λειτουργίας τους  όσο και για τις πρακτικές που ακολουθούν σε θέματα ένταξης και ενσωμάτωσης.

Η μετακίνηση αυτή αποτέλεσε αφ’ ενός μεν πολύτιμη εμπειρία για όλους μας αφ’ ετέρου δε σημαντική ώθηση τόσο για να μοιραστούμε και να συζητήσουμε τις νεοαποκτηθείσες γνώσεις και πρακτικές με τους συναδέλφους μας όσο και για να προχωρήσουμε στην εφαρμογή τους μέσα στην τάξη.