Δημοτικό Σχολείο Πενταπλατάνου: Δημιουργία σχολικής εφημερίδας ‘άπΕκτη παρέα’

Το Δημοτικό Σχολείο Πενταπλατάνου, για ενδέκατη χρονιά προέβη στη δημιουργία και έκδοση σχολικής εφημερίδας με τίτλο "άπΕκτη παρέα" .

Την  τρέχουσα σχολική χρονιά, στη δημιουργία της μαθητικής μας εφημερίδας, που αποτελεί μέρος εκπαιδευτικού προγράμματος, συμμετέχουν όλοι οι μαθητές του ολοήμερου τμήματος του σχολείου, με συντονίστρια την υπεύθυνη δασκάλα του Ολοήμερου, κυρία Χατζηκαλλινικίδου Σοφία.

Η εφημερίδα εκδίδεται σε έντυπη μορφή, σε δύο τετραμηνιαία τεύχη. Τη θεματική της αποτελούν άρθρα που αφορούν εκδηλώσεις, δράσεις, προγράμματα, εκπαιδευτικές επισκέψεις, συνεντεύξεις για θέματα προερχόμενα από  την ύλη των μαθημάτων, βραβεύσεις από συμμετοχές σε διαγωνισμούς, αθλητικά νέα του σχολείου, σταυρόλεξα, ακροστιχίδες, σπαζοκεφαλιές που δημιουργούν οι μαθητές, πολιτιστικά νέα (όπως προτεινόμενες θεατρικές παραστάσεις, προτεινόμενα λογοτεχνικά βιβλία), θέματα που ενδιαφέρουν τους ίδιους και συγκεντρώνονται αποκλειστικά με δική τους πρωτοβουλία. Η συγγραφή των άρθρων γίνεται από όλους τους μαθητές αλλά η  πληκτρολόγηση   και η σελιδοποίηση της εφημερίδας, από τα παιδιά των μεγαλύτερων τάξεων,  με την καθοδήγηση της υπεύθυνης δασκάλας. Η ανάρτηση φωτογραφιών γίνεται πάντα με την ενυπόγραφη έγκριση των γονέων - κηδεμόνων.

Για το σχολικό έτος 2022-2023, το 21ο τεύχος της εφημερίδας μας εκδόθηκε τα Χριστούγεννα και "αγκαλιάστηκε" απ΄όλη τη σχολική κοινότητα, μαθητές όλων των τάξεων, εκπαιδευτικούς, αλλά και από τους γονείς των μαθητών και την τοπική κοινωνία.