Δημοτικό Σχολείο Χαλκιάδων-Μετακίνηση Erasmus+

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 2η κινητικότητα των δύο εκπαιδευτικών του Δημοτικού Σχολείου Χαλκιάδων στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας στις 29-11/5-12-2021.
Η επιμόρφωση με τίτλο " Drama Techniques: Developing Self-Expression,
Communication and Social Skills for All Students" είχε ως στόχο οι εκπαιδευτικοί, μέσα από θεατρικές ασκήσεις, αυτοσχεδιασμούς, προσομοιώσεις, αφήγηση, σωματικές τεχνικές, παιχνίδια και ομαδικές εργασίες, να γνωρίζουν νέους τρόπους για να ενισχύσουν τη συμμετοχή, τα κίνητρα, την αυτοπεποίθηση, την αυτο-έκφραση, το πνεύμα συνεργασίας στην τάξη, καθώς και να διαχειριστούν τις συγκρούσεις και να ενισχύσουν τη σχέση δασκάλου-μαθητή, μετατρέποντας τους μαθητές σε πρωταγωνιστές της δικής τους μάθησης.
Η επιμόρφωση έγινε στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ του σχολείου με κωδικό 2020-1-EL01-ΚΑ101-077621.