ΕΚ-ΘΕΤΕΙ – 2ο Εργαστηριακό Κέντρο Ιωαννίνων

Το 2ο Εργαστηριακό Κέντρο Ιωαννίνων, πραγματοποιεί έκθεση με δημιουργίες των μαθητών του στο χώρο του σχολείου.

Με στόχο την ενημέρωση των μαθητών και γονέων για το έργο του Ε.Κ.