Έλα να σου μιλήσω για τον τόπο μου – Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών

Το ΠΛΠΠ, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, συντόνισε Δίκτυο 380 σχολικών μονάδων της χώρας μας οι οποίες συνεργάζονται και συνυπάρχουν   για την υλοποίηση  Πανελλαδικού Μαθητικού Συνεδρίου Τοπικής Ιστορίας  με θεματικό άξονα:  «Έλα να σου μιλήσω για τον τόπο μου».

Οι σχολικές μονάδες αντιμετώπισαν πολυεδρικά το θέμα, εκπονώντας ερευνητικές εργασίες, έργα δημιουργικής γραφής, εικαστικά, δρώμενα, ψηφιακές αφηγήσεις, μουσικές παραγωγές, βιωματικά εργαστήρια, πάνω στις εξής υποενότητες της βασικής θεματικής:

α) Τοπική ιστορία και εθιμικές τοπικές συνήθειες

β) Μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι

γ)  Τοπική Λογοτεχνία/ Συνδεδεμένοι με τον τόπο λογοτέχνες

δ) Τέχνες και  αρχιτεκτονική

ε) Τοπική  ιδιομορφία: φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον

στ) Οικονομική ζωή/ εμπορική δραστηριότητα

ζ) Εξέχουσες μορφές του τόπου.

Το παραγόμενο αποτέλεσμα του Δικτύου, που ανέρχεται στις 580 εργασίες, τις οποίες εκπόνησαν 7520 συμμετέχοντες μαθητές με τους 1045 επιβλέποντες καθηγητές τους,   θα παρουσιαστεί στο  ομώνυμο  2ο Πανελλαδικό Μαθητικό Υβριδικό Συνέδριο που θα διεξαχθεί στο Σχολείο μας διαδικτυακά την Τετάρτη 17, Πέμπτη 18 και Παρασκευή 19/4/23 και δια ζώσης το Σάββατο 20/4/23 για τις 80 σχολικές μονάδες που θα μετακινηθούν στην πόλη μας για αυτό τον σκοπό με  1760 μαθητές και 262 καθηγητές.

Θεωρούμε πως η συμμετοχή σχολικών μονάδων στο Δίκτυο ενισχύει τους μεταξύ τους δεσμούς,  εντείνει την εξωστρέφεια των σχολείων, αναδεικνύει δεξιότητες και ταλέντα των μαθητών,  καλλιεργεί τον κριτικό και κοινωνικό εγγραμματισμό τους  και αποτελεί αντίδοτο στην απομόνωση που οι υγειονομικές συνθήκες επέβαλαν.

Τέλος, θεωρούμε πως το εν λόγω θέμα, παρά τις ταχύτητες που καθημερινά αναπτύσσουμε και την άνετη κυκλοφορία μας στη χώρα της πληροφορίας, παραμένει ιδεώδες για την κάλυψη των ανωτέρω παραμέτρων και την ουσιαστική μας επαφή με  τη «γειτονική μας ετερότητα».

 

Ο  Σύλλογος Διδασκόντων του ΠΛΠΠ