Εκπαιδευτική Δράση του Γυμνασίου Ευηνοχωρίου για τα 200 Χρόνια από την Επανάσταση του 1821

Το Γυμνάσιο Ευηνοχωρίου με  αφορμή τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 έλαβε μέρος στο ερευνητικό πρόγραμμα « Η Επανάσταση του 1821: Ψηφιακό Αρχείο» που οργανώθηκε από το ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ για τις ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ.

Το ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο είναι εγκεκριμένο από το ΥΠΠΑΙΘ, βασίζεται σε μία διαδικτυακή πλατφόρμα που συγκεντρώνει διαφορετικού τύπου αρχειακό υλικό (έγγραφα, έργα τέχνης, αρχεία ήχου) για όψεις της περιόδου της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Το υλικό αυτό, που βρίσκεται αποθηκευμένο σε Αρχεία, Βιβλιοθήκες και Συλλογές όλης της χώρας, στο πλαίσιο του προγράμματος τεκμηριώνεται επιστημονικά, φωτογραφίζεται και καταχωρείται σε μια βάση δεδομένων.

 Πέρα από τον τεράστιο όγκο υλικού που θα είναι διαθέσιμο στην ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα, το ερευνητικό πρόγραμμα «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ψηφιακό Αρχείο» προσφέρει επίσης μία ψηφιακή βιβλιοθήκη για θέματα της καθημερινής ζωής αλλά και «ψηφιακά εκθέματα» που θα στηρίζουν εκπαιδευτικές προτάσεις.

Στόχος της προτεινόμενης δράσης είναι να εντοπιστούν στην ευρύτερη περιοχή όπου βρίσκεται η σχολική μονάδα υλικά τεκμήρια που σχετίζονται με την Ελληνική Επανάσταση του 1821: μνημεία και ηρώα, δρόμοι, πλατείες, βιβλία, αντικείμενα τέχνης, κ.ά. Στη συνέχεια, οι σχολικές ομάδες καλούνται να πραγματοποιήσουν έρευνα για τα υλικά τεκμήρια που εντόπισαν και να καταγράψουν τα στοιχεία σε μια ειδική ψηφιακή φόρμα διαδικτυακά.

Οι μαθητές του Β1 τμήματος του  Γυμνασίου Ευηνοχωρίου ασχολήθηκαν με την κόρη της Ελλάδας στο μνημείο του στρατηλάτη Μάρκου Μπότσαρη στον Κήπο των Ηρώων. Αναζήτησαν πληροφορίες για τον γενναίο Σουλιώτη σωματάρχη Μάρκο Μπότσαρη, τον δημιουργό της κόρης  David dAngers. Συνέδεσαν το μνημείο με την Επανάσταση του 1821 και τον τόπο τους. Φωτογράφισαν τον τάφο, την κόρη και κατέθεσαν σκέψεις και συναισθήματα. Η εμπειρία ήταν μοναδική. Ένα αληθινό μάθημα τοπικής ιστορίας .

Οι μαθητές που πήραν μέρος στη δράση και εργάστηκαν ομαδικά είναι:

  • Αρβανίτη Ελένη
  • Θεοδωρόπουλος Χρήστος
  • Μελικόκης Δημήτριος
  • Παλασκώνη Ελένη
  • Παπατσίρου Μαρία
  • Τσέλιος Δημήτριος

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε το δελτίο :

https://1821.digitalarchive.gr/schools/