Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα e-twinning

Στα πλαίσια του προγράμματος  e-twinning   <<Same Ages Different Cultures >> μαθητές του Ισπανικού σχολείου Institute Pere Fondevilla (Gironella ) επισκέφτηκαν το σχολείο μας και συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σχεδιάστηκε με την συνεργασία των δύο σχολείων.

Η συνεργασία των δύο σχολείων θα συνεχιστεί με επίσκεψη και του δικού μας σχολείου στην Ισπανία.