Συνάντηση του Ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδημούλη με μαθητές του Αριστοτελείου Κολλεγίου στο πλαίσιο του προγράμματος Σχολείο Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδημούλης συμμετείχε σε μια ενδιαφέρουσα συνάντηση με μαθητές του Αριστοτελείου Κολλεγίου, στο πλαίσιο του προγράμματος Σχολείο Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μια εκπαιδευτική πρωτοβουλία που έχει ως στόχο να ενισχύσει την κατανόηση των μαθητών για τα δικαιώματα τους ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τους ενημερώσει σχετικά με τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Παπαδημούλης μίλησε στους μαθητές για την σημασία της συμμετοχής τους στη δημοκρατική διαδικασία και τον τρόπο με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λειτουργεί ως εκπρόσωπος των πολιτών. Ενθάρρυνε τους μαθητές να εκφράζουν τις απόψεις τους και να συμμετέχουν ενεργά στις δημοκρατικές διαδικασίες.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήσεις και να συζητήσουν για θέματα που τους ενδιαφέρουν, όπως η νεολαία, η εκπαίδευση και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η συνάντηση αποτέλεσε μια ευκαιρία για τους μαθητές να αποκτήσουν βαθύτερη κατανόηση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να ενθαρρυνθούν να συμμετέχουν ενεργά στη δημοκρατική διαδικασία. Ο κ. Παπαδημούλης ανέδειξε με αυτόν τον τρόπο τη σημασία της επικοινωνίας των ευρωβουλευτών  με τους νέους και της ενίσχυσης του δημοκρατικού συμβολαίου μεταξύ των πολιτών και των εκπροσώπων τους στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την συνάντηση οργάνωσαν οι εκπαιδευτικοί συντονιστές κα Παπαχρήστου Μαίρη και κος Δάρδας Γιώργος σε συνεργασία με τις μαθήτριες/ μαθητές του προγράμματος.