Εγγραφές στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Θήβας

Όλοι γνωρίζουμε ότι οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν δικαίωμα στη μόρφωση με ενεργή συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν πρέπει κανένα παιδί να μένει στο σπίτι. Για το λόγο αυτό, αν γνωρίζουμε κάποιο παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που είναι στη γειτονιά μας, ας ενημερώσουμε τους γονείς και κηδεμόνες για τις διεξόδους που παρέχει η πολιτεία σε αυτά τα παιδιά. Μία από αυτές είναι η φοίτηση στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. που είναι υποχρεωτική.

Στο Δήμο Θηβαίων λειτουργεί το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Θήβας (Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Θήβας) που έχει έδρα στο Λουτούφι. Στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Θήβας μπορούν να φοιτούν μαθητές από το Δήμο Θηβαίων και από το Δήμο Τανάγρας.

Οι εγγραφές στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Θήβας γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Δικαίωμα εγγραφής έχουν απόφοιτοι δημοτικού σχολείου γενικής ή ειδικής αγωγής κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης από το ΚΕΔΑΣΥ. Η πρώτη εγγραφή στο σχολείο γίνεται μέχρι την ηλικία των 16 ετών. Η φοίτηση στα ΕΕΕΕΚ διαρκεί 6 έτη και εντάσσεται στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Μπορεί λοιπόν να είμαστε όλοι διαφορετικοί, αλλά όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στο δικαίωμα της μόρφωσης και της συμμετοχής μας στην εκπαιδευτική διαδικασία!!!

Για πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Θήβας μπορείτε να καλέσετε στα τηλ.: 2262023645, 2262089213