Έγκυρη και πλήρης υποστήριξη των εκπαιδευτικών για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, από το ΠΣΔ

INTERNET_SAFETY_LOGOsmallΤο ζήτημα της ασφαλούς πρόσβασης των ανηλίκων στο Διαδίκτυο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αφού έχει κοινωνικές, πολιτισμικές, παιδαγωγικές, επιστημονικές και άλλες πτυχές.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε τεχνική λύση για την ασφάλεια των μαθητών στο διαδίκτυο είναι αδύνατο να αποδώσει αν δεν είναι σωστά ενημερωμένη και ευαισθητοποιημένη η σχολική κοινότητα, το ΠΣΔ λειτουργεί τον ενημερωτικό κόμβο "Ασφάλεια στο Διαδίκτυο" http://internet-safety.sch.gr.

Μέσα από το http://internet-safety.sch.gr ενημερώνει με τρόπο υπεύθυνο και πλήρη, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές για όλα τα θέματα που αφορούν το ασφαλές διαδίκτυο και συγκεκριμένα προσφέρει:

  • άρθρα σχετικά με τους κινδύνους του διαδικτύου
  • ανακοινώσεις για δράσεις και εκδηλώσεις του ΠΣΔ σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο
  • νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο
  • υλικό (video, παρουσιάσεις, πόστερ, κ.λπ.) που μπορεί ο εκπαιδευτικός να χρησιμοποιήσει για ενημέρωση των μαθητών
  • εφαρμογή android για την άμεση προβολή νέων για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, και πολλά άλλα.

BANNER_975x159

Για την καλύτερη ενημέρωση των εκπαιδευτικών, το ΠΣΔ έχει δημιουργήσει την ομάδα "Ασφάλεια στο Διαδίκτυο", στην οποία μπορούν να εγγραφούν ελεύθερα όλα τα μέλη (σχολεία, εκπαιδευτικοί, μαθητές) του ΠΣΔ. Αντικείμενο της ομάδας είναι η συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα ασφαλούς πρόσβασης των μαθητών στο διαδίκτυο, η προβολή καλών πρακτικών, η παροχή οδηγιών και συμβουλών και η ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων σε θέματα ασφαλούς διαδικτύου. Η ομάδα έχει πάνω από 1.200 μέλη.

Τέλος, ο ενημερωτικός κόμβος του ΠΣΔ "Ασφάλεια στο Διαδίκτυο" συνεργάζεται με τις παρακάτω ειδικές δράσεις:

  • eSafety Label του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου http://www.esafetylabel.eu
  • Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου http://www.saferinternet.gr
  • Ανοικτή Γραμμή Καταγγελιών Παράνομου Περιεχομένου στο Διαδίκτυο http://www.safeline.gr
  • Γραμμή βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλoύς Διαδικτύου http://www.help-line.gr
  • Ομπρέλα - Διεπιστημονική Εταιρία Ψυχολογικής Παρέμβασης http://obrela.gr/