Ενημερωτική ημερίδα «eSafety Label+: Γίνε ο επόμενος πρωταθλητής ψηφιακής ασφάλειας» 21/5/2019

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» συνδιοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα του έργου «eSafety Label+: Become the next eSafety champion» (Erasmus+ 2017-1-EL01-KA201-036242) για τους εκπαιδευτικούς της Περιφέρειας. Η ημερίδα θα διεξαχθεί στην Πάτρα, αφορά τα σχολεία Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης περιφερειακών ενοτήτων Αχαΐας, Ηλείας και Αιτ/νίας και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Μαΐου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Οργανισμού Λιμένος Πατρών (παραπλεύρως του Σταθμού Υποδοχής Επιβατών Νοτίου Λιμένος Πατρών).

Το https://www.esafetylabel.eu είναι μία ευρωπαϊκή δωρεάν υπηρεσία διαπίστευσης και ιδανικό εργαλείο υποστήριξης για τα σχολεία, με στόχο να προσφέρει ένα ασφαλές και εμπλουτισμένο περιβάλλον για ασφαλή πρόσβαση στη διαδικτυακή τεχνολογία, στο πλαίσιο της διδακτικής και μαθησιακής εμπειρίας. Το εργαλείο eSafety Label αφορά την πιστοποίηση σχολείων για την ψηφιακή ασφάλεια και στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ «eSafety Label+ Become the next esafety champion», καλείται να κινητοποιήσει και να προωθήσει την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ μιας ευρείας κοινότητας Ευρωπαίων καθηγητών, διευθυντών σχολείων, υπευθύνων πληροφορικής και άλλων σχολικών στελεχών, στο να κατευθύνουν καλύτερα τα σχολεία σε ένα ασφαλές και υπεύθυνο ψηφιακό μέλλον.  

Ως μια διαρκώς εξελισσόμενη έννοια, η ψηφιακή ασφάλεια (eSafety) περιλαμβάνει τις δεξιότητες και τη συμπεριφορά των χρηστών στο διαδίκτυο, καθώς και το περιεχόμενο στο οποίο έχουν πρόσβαση και το διαδικτυακό περιβάλλον στο οποίο εργάζονται.

Όσες/οι εκπαιδευτικοί παρευρεθούν στις 21/5/2019, θα παραλάβουν υλικό και το βιβλίο της πρόσφατης έρευνας (Σεπτ. 2018) "Χαρτογράφηση των αναγκών και προτεραιοτήτων στην εκπαίδευση για την ψηφιακή ασφάλεια".  Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων (συνολικά 100 άτομα) καλείστε να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά τη φόρμα εγγραφής https://forms.gle/KohyQwrwiQTtK29K6

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα; Κατεβάστε την πλήρη έκθεση και τα αποτελέσματα της έρευνας απευθείας από την πηγή: Παρακαλούμε σεβαστείτε τον σύνδεσμο αυτό για λόγους καταμέτρησης ποσοτικών δεικτών.