Πρόσκληση συμμετοχής σε εκπαιδευτική έρευνα για τον Ψηφιακό Γραμματισμό στους Μαθητές Γυμνασίου

Αγαπητή/έ συνάδελφε ΠΕ86,

Τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων έχει καταστεί βασικός όρος στην ανάπτυξη μιας σύγχρονης κοινωνίας της γνώσης. Οι ψηφιακές δεξιότητες και δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπως η κριτική σκέψη και η επίλυση προβλημάτων, ο ρόλος του μαθητή ως ψηφιακός πολίτης καθώς και η χρήση από τους μαθητές των νέων τεχνολογιών εντός και εκτός σχολικής μονάδας, αποτελούν τις θεματικές της έρευνας με θέμα: «Ο ψηφιακός Γραμματισμός στη Γ’ Γυμνασίου», που διεξάγεται από την Ερευνητική Ομάδα Ηλεκτρονικής Μάθησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και είναι εγκεκριμένη από το Υπ.Π.Ε.Θ. (αρ. πρωτ. 72316/2019).

Ειδικότερα:

  1. Το ερωτηματολόγιο διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και είναι προσβάσιμο στην ιστοσελίδα: http://tiny.cc/myquestions
  2. Έχει βασιστεί στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και έχει σχεδιαστεί ώστε κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Πληροφορικής ο μαθητής να το διατρέξει, μέσω της ιστοσελίδας, από τον υπολογιστή του σχολείου και να απασχοληθεί περίπου 10-15 λεπτά μόνο.
  3. Ομάδα στόχος είναι οι μαθητές της Γ’ Γυμνασίου, όμως η συμμετοχή των μαθητών της Α’ και της Β’ Γυμνασίου θα δώσουν σημαντικά στοιχεία της εξέλιξης του Ψηφιακού Γραμματισμού στην εκπαιδευτική βαθμίδα του Γυμνασίου.

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας.

 

Με εκτίμηση

Ερευνητική Ομάδα Ηλεκτρονικής Μάθησης

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου