«Επιμόρφωση Μαθηματικών στην Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση»

Νέο διαδικτυακό σεμινάριο: Επιμόρφωση Μαθηματικών στην Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση

Την Πέμπτη  19/11/2020 και ώρα 20:00, με ευθύνη του Συντονιστή Ε.Ε Μαθηματικών του ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας  κ. Κωνσταντίνου Μπουραζάνα, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα:

«Επιμόρφωση Μαθηματικών στην Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση»

Σε αυτό το σεμινάριο θα παρουσιάσουμε:

  • «Μαθηματικά και Ποδόσφαιρο - Μια σχέση που θα κάνει τους ανυποψίαστους να εκπλαγούν και τους υποψιασμένους, να σιγουρευτούν».
  • Αξιοποίηση απλών και  ελκυστικών δραστηριοτήτων, ως ενισχυτές στην ενεργή συμμετοχή των μαθητών μας.
  • Αξιοποίηση  του webex για τη δημιουργία ξεχωριστών και συνεργατικών ομάδων  (breakout rooms).
  • Πως γίνεται  ένα μάθημα συνεργατικό στο eclass.
  • Πως λειτουργεί η Τράπεζα Ερωτήσεων του eclass.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν τη  δυνατότητα κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου να υποβάλλουν ερωτήσεις και να παίρνουν απαντήσεις.

Εισηγητές του σεμιναρίου θα είναι:

Μπουραζάνας Κωνσταντίνος - Συντονιστής Μαθηματικών ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας.

Μποντίλας Λεωνίδας  - Υπεύθυνος ΠΛΗ.ΝΕ.Τ     Δ Δ Ε Τρικάλων

Για να συμμετέχετε στο παραπάνω ιστοσεμινάριο ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

https://minedu-secondary2.webex.com/join/kbour

 

Web-site: http://omathimatikos.gr/ , users.sch.gr/kbour