Επιτυχής ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης Erasmus+ του ΕΠΑΛ Φαρσάλων στην Πορτογαλία

Με  επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρακτική άσκηση των μαθητών του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Φαρσάλων, στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+,  δράση KA1 ‘’Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης και Κατάρτισης’’, που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Povoa de Varzim  της Πορτογαλίας, από 17/11/2019 μέχρι 02/12/2019.

Οι 16 μαθητές των ειδικοτήτων Τεχνικός Οχημάτων και Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις πρακτικές που χρησιμοποιούν επιχειρήσεις εκτός Ελλάδας, να επισημάνουν σημαντικές διαφορές και ομοιότητες με τις ελληνικές επιχειρήσεις και να ζήσουν την καθημερινότητα των επιχειρήσεων, ακολουθώντας το πλήρες ωράριό τους και ασχολούμενοι σε διάφορες εργασίες ανάλογα με τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει μέσα από τα μαθήματα των ειδικοτήτων τους.

Στα οφέλη των μαθητών συμπεριλαμβάνονται η καθημερινή εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας (αποτελούσε την γλώσσα επικοινωνίας με τους μέντορες της κάθε επιχείρησης), η γνωριμία με την καθημερινότητα και την κουλτούρα του πορτογαλικού λαού  αλλά και η αρμονική συγκατοίκηση 16 ημερών όλων των μαθητών σε ξενώνα, αντιμετωπίζοντας κάθε δυσκολία που αυτή συνεπάγεται, με ωριμότητα και αποτελεσματικότητα.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία ταυτόχρονα να επισκεφθούν ιστορικές περιοχές  της Πορτογαλίας όπως η Μπράγκα, το Γκιμαράες (η πρώτη πρωτεύουσα του Πορτογαλικού κράτους), το Πόρτο και φυσικά την πρωτεύουσα Λισαβόνα όπου διέμειναν την τελευταία βραδιά.

Τους μαθητές συνόδευσαν οι εκπαιδευτικοί Ζυγούρα Μαρία, Ροϊδούλη Ευαγγελία, Αρβάλης Κωνσταντίνος και Κυριακός Αντώνιος. Την άψογη οργάνωση της πρακτικής άσκησης, ανέλαβε ως φορέας υποδοχής, η εταιρία Euromob (Mrs. Chantal Costa Gomez)

Η χρηματοδότηση του προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση (μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών – ΙΚΥ, Εθνικός Φορέας) κάλυψε όλα τα έξοδα των συμμετεχόντων όπως έξοδα μετακίνησης, διαμονής, πλήρους διατροφής, κατάρτισης και ασφαλιστικής κάλυψης.