Έργο eTwinning “As my granny said ….” από το Μουσικό Σχολείο Ιωαννίνων «Νικόλαος Δούμπας»

Το Μουσικό Σχολείο Ιωαννίνων «Νικόλαος Δούμπας» υλοποίησε το σχολικό έτος 2021-2022  έργο eTwinning με τίτλο“As my granny said...”. Στο έργο συμμετείχαν συνολικά 115 μαθητές και 11 εκπαιδευτικοί. Από το Μουσικό Σχολείο Ιωαννίνων συμμετείχαν 19 μαθητές της Α Γυμνασίου και οι εκπαιδευτικοί Ελένη Μάγκα, Βασίλειος Κιτσάκης και Σεβαστή Μαλάμου.

Το έργο πραγματεύτηκε το θέμα της πολιτιστικής κληρονομιάς όπως έχει παραδοθεί από την παλαιότερη στη νεότερη γενιά. Οι δραστηριότητες των μελών του έργου κινήθηκαν πάνω σε 4 άξονες: ιδιώματα και παροιμίες, παραδοσιακές συνταγές, παραδοσιακά παιχνίδια και παραδοσιακές φορεσιές. Επιπρόσθετες ενδιαφέρουσες δράσεις υπήρξαν η δημιουργία logo, η ψηφιακή ασφάλεια, το φεστιβάλ τραγουδιού, η παρουσίαση εθίμων και παλιών αντικειμένων.

Η ενδοσχολική και διασχολική συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ καθηγητών και μαθητών των τριών χωρών που συμμετείχαν, Τουρκίας, Ελλάδας και Γερμανίας, υπήρξε τακτική κατά τη διάρκεια της υλοποίησης (Νοέμβριος 2021-Μάιος 2022) μέσω διαδικτυακών συναντήσεων (webinars). Η χρήση του eTwinning και των εργαλείων του αποτελεί πρωτόγνωρη εμπειρία για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων «Νικόλαος Δούμπας».

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το eTwinning έργο μας μπορείτε να δείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου: https://twinspace.etwinning.net/211708/home καθώς και στην ιστοσελίδα του Σχολείου: http://gym-mous-ioann.ioa.sch.gr/wordpress/