Συμμετοχή του 2ου ΓΕΛ Περιστερίου σε πρόγραμμα e twinning

Το 2ο ΓΕΛ Περιστερίου υλοποίησε τη σχολική χρονιά 2021-22 πρόγραμμα e-twinning με θέμα την κλιματική αλλαγή. Ο τίτλος του προγράμματος είναι Improve your environmental footprint ! και υλοποιήθηκε με την συνεργασία σχολείων της Ιταλίας, της Πολωνίας και της Τουρκίας. Οι μαθητές/τριες εργάστηκαν σε ομάδες μικτής σύνθεσης από όλες τις χώρες, με σκοπό να μάθουν για τις αιτίες της κλιματικής αλλαγής και το πως αυτή επηρεάζει την ζωή στον πλανήτη και την ευημερία του ανθρώπου. Υπολόγισαν το αποτύπωμα σε CO2 που παράγουν με τις δραστηριότητές τους  και πως  μπορούν με απλές κινήσεις και αλλαγές στον τρόπο ζωής μας να βελτιώσουν την σημερινή κατάσταση και από μέρος του προβλήματος να γίνουν μέρος της λύσης.