Εθνική Ετικέτα Ποιότητας eTwinning για το 3ο Δ.Σ Ηρακλείου Αττικής

Στα πλαίσια του προγράμματος eTwinning, απονεμήθηκε στο σχολείο μας, το 3ο Δημοτικό Ηρακλείου Αττικής, η Εθνική Ετικέτα Ποιότητας (Twinning Quality Label) για το πρόγραμμα «Educational trip around Europe without a suitcase!».

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο σχολείο μας από την Ε’ τάξη και το τμήμα Γερμανικών της Στ από το Νοέμβριο του 2019 έως τον Μάρτιο του 2020 σε συνεργασία με σχολεία από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στόχος του προγράμματος ήταν να παρουσιάσει στοιχεία του πολιτισμού Ευρωπαϊκών χωρών με σκοπό την κατανόηση της διαφορετικότητας των ανθρώπων και των παραδόσεων τους.

 

Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες, δασκάλους και μαθητές!