Πρόσκληση για νέο εθελοντικό σώμα ελλήνων πρεσβευτών eTwinning για τα σχολικά έτη 2010 – 2012

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων προκηρύσσει την κάλυψη θέσεων για το εθελοντικό σώμα εκπαιδευτικών - «πρεσβευτών» της δράσης ηλεκτρονικής αδελφοποίησης σχολείων eTwinning, για τα σχολικά έτη 2010 - 2012.
Η συμμετοχή στο σώμα πρεσβευτών είναι εθελοντική και δεν προβλέπεται αμοιβή.
Θητεία:                       Από 1/9/2010 έως 31/8/2012
Πλήθος θέσεων:        Δεκαπέντε (15), με γεωγραφική κατανομή που δίνεται στην ενότητα «Κατανομή θέσεων»

Ημερομηνίες

  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Έως 2/8/2010, ώρα 15.00.
  • Προθεσμία δημοσιοποίησης αποτελεσμάτων: Έως 20/8/2010
  • Περίοδος υποβολής δικαιολογητικών και οριστικοποίησης αποτελεσμάτων από τους εκπαιδευτικούς που καλύπτουν τις θέσεις με βάση τα αποτελέσματα της βαθμολογίας: Έως 31/8/2010.

 

Περισσότερες πληροφορίες