Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο eTwinning Contact Seminar- 25-28 Απριλίου 2013 – Πάτρα

Στο πλαίσιο του προγράμματος eTwinning, η ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΕΥΥ) eTwinning οργανώνει Contact Seminar (σεμινάριο εξεύρεσης συνεργατών) στις 25-28 Απριλίου 2013 σε συνεργασία με την Ιταλική, την Ισπανική, την Πορτογαλική και την Κυπριακή ΕΥΥ, στην Πάτρα. Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε καθηγητές Λυκείου ειδικότητας ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.03, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05 και ΠΕ02 (που διδάσκουν Ιστορία και/ή Φιλοσοφία).

Από την Ελλάδα θα επιλεγούν 10 εκπαιδευτικοί από 5 σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί θα είναι 2 από το ίδιο σχολείο, ένας των παραπάνω θετικών επιστημών και ένας φιλολογίας, που θα συνεργαστούν για να οργανώσουν ένα πρόγραμμα eTwinning ως σχολική ομάδα. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εργάζονται σε Λύκεια της χώρας κατά το σχ. έτος 2012-13 και θα συμμετέχουν στο contact seminar με έξοδα του προγράμματος. Μπορούν να κάνουν αίτηση και εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε Γυμνάσια, οι οποίοι θα επιλεγούν σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

·         Να είναι εγγεγραμμένοι στο eTwinning πριν τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας.

·         Να δεσμευτούν ότι κατά τη συμμετοχή τους στο σεμινάριο θα προχωρήσουν στην οργάνωση ενός προγράμματος eTwinning κατά το σχολικό έτος 2013-14.

·         Να δεσμευτούν ότι θα συνεργαστούν οι δύο ειδικότητες για την υλοποίηση του έργου

·         Να δεσμευτούν ότι θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το Διαδικτυακό μάθημα, 10 ημερών, που θα προηγηθεί του σεμιναρίου εξεύρεσης συνεργατών και θα πραγματοποιηθεί στην πλατφόρμα του Moodle

·         Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου να συμπληρώνουν σε διμηνιαία βάση την Project Card και με την ολοκλήρωσή του να υποβάλλουν αίτηση για την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας.

Η φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο: http://www.etwinning.gr/survey/index.php/217361/lang-el και οι δηλώσεις συμμετοχής θα πραγματοποιούνται μέχρι τις 28/02 στις 15.00 το μεσημέρι.

Οι εκπαιδευτικοί των 2 ειδικοτήτων από κάθε σχολείο θα συμπληρώσουν από κοινού την ηλεκτρονική αίτηση. Τα ονόματα όσων επιλεγούν θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα: http://www.etwinning.gr .

Σε περίπτωση πολλών αιτήσεων οι συμμετέχοντες  θα επιλεγούν με κλήρωση.