Ευρωπαϊκό eTwinning πρόγραμμα «Construct Europe 2024» – 3ο Γυμνάσιο Υμηττού

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2023-2024, το σχολείο μας συμμετείχε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning με τίτλο: “Construct Europe 2024” και θέμα: “Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωεκλογές”.

Tο έργο “Construct Europe 2024” έχει ως στόχο να φέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση στο προσκήνιο και στην εκπαίδευσή μας.

Σχολεία από το Βέλγιο, την Ισπανία, την Γαλλία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ρουμανία, και τη Σλοβακία συνεργάζονται μέσω του eTwinning, με στόχο την προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ νέων και εκπαιδευτικών, και την καταγραφή πολιτιστικών διαφορών και  ομοιοτήτων μεταξύ των συνεργαζόμενων χωρών.

Το έργο περιελάμβανε τέσσερα θεματικά πεδία:

  • Η ΕΕ στην καθημερινότητά μας και πώς επηρεάζεται το παρόν και το μέλλον μας από αυτήν
  • Συζήτηση και δηλώσεις για την ΕΕ
  • Παρουσίαση ενός Ευρωπαίου ήρωα
  • Συμμετοχή στις εορταστικές εκδηλώσεις της 9ης Μαΐου, ημέρας της ΕΕ.

Oι μαθητές του σχολείου μας είχαν την δυνατότητα να επικοινωνούν με τους μαθητές των συνεργαζόμενων σχολείων και να διαμοιράζονται τις εργασίες που δημιούργησαν στο πλαίσιο του Project με αποτέλεσμα την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τους σχετικά με θέματα που αφορούν την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση.