Ενημερωτικές-Επιμορφωτικές Συναντήσεις της ΔΙ.Π.Ε. Αν. Αττικής στους 13 Δήμους της Αν. Αττικής

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ε.) Ανατολικής Αττικής και το 5ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, σε συνεργασία με τους δεκατρείς (13) Δήμους της Ανατολικής Αττικής πραγματοποίησαν επιτυχώς μια σειρά από επιμορφωτικές/ενημερωτικές εκδηλώσεις με θέμα: «Ενδοσχολική βία και Εκφοβισμός (Ε.ΒΙ.Ε.)».

Οι εν λόγω εκδηλώσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των δράσεων της ΔΙ.Π.Ε. Ανατολικής Αττικής για την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας καθώς και των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών και μαθητριών, με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση φαινομένων ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού στις σχολικές μονάδες ευθύνης της. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 24/5/24 έως 6/6/24, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών, γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/τριών καθώς και άλλων μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Διαβάστε περισσότερα εδώ : Ενημερωτικό Δελτίο Ενημερωτικές-Επιμορφωτικές Συναντήσεις της ΔΙ.Π.Ε. Αν. Αττικής στους 13 Δήμους της Αν. Αττικής