Πως συνδέομαι στον διακομιστή για την δημοσίευση σελίδων με ένα πρόγραμμα sftp/ftp;

Με το πρόγραμμα αυτό θα συνδεθείτε στον διακομιστή όπου έχει δημιουργηθεί ο δικτυακό τόπος για το σχολείο σας.
Η διεύθυνση του διακομιστή και τα υπόλοιπα στοιχεία σας έχουν γνωστοποιηθεί με σχετικό έντυπο μαζί με τα στοιχεία σύνδεσης της μονάδας σας.
Γενικά αυτά τα στοιχεία είναι:

  • Διεύθυνση του Διακομιστή: Το DNS όνομα του σχολείου σας πχ. 1gym-xanthis.xan.sch.gr.
  • Όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης: Αυτά που έχετε για να λαμβάνετε αλληλογραφία από τον κύριο λογαριασμό του σχολείου σας.
  • Με την σύνδεση σας το σύστημα σας οδηγεί κατ ευθείαν στον χώρο δημοσίεσης,όπου μορείτε να τοποθετείστε τις σελίδες σας.