Που θα βρω ένα πρόγραμμα ftp;

Υπάρχουν αρκετοί δικτυακοί τόποι που διαθέτουν τέτοιο λογισμικό. Η πιο γνωστή είναι η συλλογή TUCOWS την οποία φιλοξενείται σε διάφορους δικτυακούς τόπους. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο φιλοξενεί ένα αντιγραφο της συλλογής (http://tucows.ntua.gr).Προσοχή: Τα προγράμματα που διανέμονται μέσω του internet διακρίνονται σε shareware και freeware. Πολλά shareware δίνονται για περιορισμένη χρήση και έχουν ή περιορισμένες δυνατότητες ή σταματούν την λειτουργία τους μετά από λίγο καιρό, π.χ. 1 μήνα.