Γερμανικά σε Κίνηση (GlossoMobil)

Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα στη διάθεση των εκπαιδευτικών και των μαθητών της Γερμανικής Γλώσσας. Τώρα η γλώσσα και ο πολιτισμός της Γερμανίας φορτώνονται σε ένα αυτοκίνητο και ταξιδεύουν σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα “Γερμανικά σε Κίνηση” υπόσχεται αποκλειστικά ευχάριστες εμπειρίες σε γερμανικό φόντο! Ειδικά    εκπαιδευμένο προσωπικό εφοδιασμένο με τα κατάλληλα υλικά παρουσιάζει δωρεάν παιχνίδια, παρουσιάσεις, ομιλίες, εκθέσεις και άλλα στο πλαίσιο του προγράμματος “Γερμανικά σε Κίνηση”. Το πρόγραμμα αυτό σύμφωνα με το έγγραφο 142924/Γ213-12-2011 του        Υπουργείου Παιδείας έχει πάρει άδεια πραγματοποίησης επισκέψεων σε Δημοτικά και Γυμνάσια.

 Ως εκπαιδευτικοί ΠΕ07 μπορείτε να καλέσετε το GlossoΜobil στο σχολείο σας για να εμπλουτίσετε το μάθημα των Γερμανικών με διδακτικό υλικό, μουσική, παιχνίδια και να δώσετε νέα κίνητρα στους μαθητές και τους γονείς τους. Αυτό το ιδιαίτερο γλωσσικό όχημα είναι φορτωμένο με χίλιους και έναν δημιουργικούς τρόπους παρουσίασης της γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισμού της Γερμανίας σε όποιον το επιθυμεί. Η διαδικασία, όπως αναφέρεται στο έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα του ΥΠΔΒΜΘ κ. Μιχάλη Κοντογιάννη, παρακαλώ να γίνει σε συνεννόηση και συνεργασία με το Διευθυντή και το Σύλλογο Διδασκόντων των σχολικών μονάδων και χωρίς τη χρήση ή διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού. Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων να υποστηρίξουν τις  αιτήσεις και ενέργειες των εκπαιδευτικών της γερμανικής πάνω στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 
Όσοι από τους εκπαιδευτικούς ΠΕ07 ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ γράψτε στο διαδίκτυο τη λέξη GlossoΜobil και επιλέξτε τις σχετικές ιστοσελίδες. Για να προγραμματίσετε επίσκεψη επικοινωνήστε με τους τρόπους που σας αναφέρονται στο διαδίκτυο.