Γυμνάσιο Κατασταρίου Ζακύνθου: Συμμετείχε στη Δράση – Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων KA101 – Κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης ERASMUS + με το σχέδιο « Βελτιώνουμε το σχολικό κλίμα. Διαχειριζόμαστε το άγχος μαθητές και εκπαιδευτικοί».

 

Το Γυμνάσιο Κατασταρίου Ζακύνθου  συμμετείχε στη Δράση- Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων KA101 - Κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης  ERASMUS + με το σχέδιο « Βελτιώνουμε το σχολικό κλίμα. Διαχειριζόμαστε το άγχος μαθητές και εκπαιδευτικοί».

Κατά τη διάρκεια της δράσης  ο  Διευθυντής του σχολείου κ.  Σπίνος  Παύλος και  οι εκπαιδευτικοί  κ. Μπάκα Νεκταρία και  κ. Ματαράγκα  Διονυσία παρακολούθησαν το πρόγραμμα «MINDFULNESS & MEDITATION. OUTDOOR AND RELAXING EDUCATION IN REYKJAVIK – ICELAND» (MMORE), διάρκειας 7 ημερών, το οποίο διοργάνωσε ο οργανισμός PROJECT MANAGEMENT SPAIN ERASMUS PLUS  στην Ισλανδία.

Το MMORE  επικεντρώθηκε σε τρία βασικά πεδία δράσης: αυτογνωσία και διαχείριση συναισθημάτων, ενσυναίσθηση και αξίες στις σχολικές σχέσεις και κίνητρα επίτευξης με τεχνικές χαλάρωσης. Μέσω του μαθήματος  οργανώθηκαν δραστηριότητες δικτύωσης και πολιτιστικής κληρονομιάς προκειμένου να δοθεί στους συμμετέχοντες η ευκαιρία να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές και να δημιουργήσουν επαγγελματική συνεργασία και συνδέσμους.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, επίσης, προσέφερε την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να παρουσιάσουν στην αγγλική γλώσσα το σχολείο, τον τόπο τους και τις ιδιαιτερότητες του, με τη βοήθεια εποπτικών μέσων, να βιώσουν μια μαθησιακή εμπειρία σε μια άλλη χώρα, να αναπτύξουν  διαπολιτισμικές δεξιότητες και δεξιότητες διαχείρισης σχεδίων και να επιμορφωθούν σε καινοτόμα ευρωπαϊκά προγράμματα.