Εκπαιδευτικές Κοινότητες και Ιστολόγια

altΒασικός στόχος της υπηρεσίας είναι η δημιουργία κοινοτήτων μάθησης και πρακτικής με στόχο την αλληλοενημέρωση, την αλληλοϋποστήριξη, την ανατροφοδότηση και συνακόλουθα τη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας.

Επιπλέον τα ιστολόγια μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παιδαγωγική διαδικασία και να ενισχύσουν τη διδασκαλία, λόγω της διαδραστικότητας και της δυνατότητας για ομαδική εργασία που προσφέρουν.

Οδηγίες
Χαρακτηριστικά υπηρεσίας
Όροι χρήσης
Μετάβαση

 

Η δημιουργία και τήρηση ενός εκπαιδευτικού ιστολογίου σηματοδοτεί την ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος δημοσιοποίησης ιδεών, σκέψεων, απόψεων, γνώσεων εκπαιδευτικών και μαθητών χρησιμοποιώντας τον λόγο και την εικόνα (κινούμενη ή μη) ως μέσα έκφρασης. Μερικοί τρόποι με τους οποίους τα ιστολόγια μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία είναι:

  • Ως πίνακες ανακοινώσεων
  • Ως μέσα καθοδήγησης με την ανάρτηση οδηγιών
  • Ως μέσα παρότρυνσης για προβληματισμό και διάλογο
  • Ως συνεργατικά εργαλεία
  • Ως ιστότοποι δημοσιότητας

Η υπηρεσία παρέχεται σε διοικητικές μονάδες, σχολεία, εκπαιδευτικούς και μαθητές του Γυμνασίου.