«Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Πειραιώς (11-13/10/2013)

Tο 5th Conference on Informatics in Education – Η Πληροφορική στην εκπαίδευση (5th CIE 2013), διοργανώνεται από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την ΕΠΥ και εστιάζεται στην Πληροφορική, αλλά και στις ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Καλύπτει τόσο τις βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης –Δευτεροβάθμια (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Γυμνάσια), Πρωτοβάθμια, Τριτοβάθμια- όσο και την μη τυπική εκπαίδευση.

Θα λάβει χώρα στην Αθήνα, και συγκεκριμένα στους χώρους του Πανεπιστημίου Πειραιώς,11-13 Οκτωβρίου 2013.

Οι εργασίες που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο θα περιληφθούν στα πρακτικά που θα βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή.

Πρόγραμμα Συνεδρίου 2013 (εδώ). Στοιχεία για τα εργαστήρια κ.ά. στην επιλογή "Δραστηριότητες"

** Οι όροι παρακολούθησης και οι οδηγίες παρουσίασης άρθρων "βρίσκονται στην επιλογή "Υποβολή άρθρων..."

*** Δήλωση πρόθεσης παρακολούθησης, για διευκόλυνση της οργάνωσης του Συνεδρίου και σωστή εκτύπωση των βεβαιώσεων ( εδώ ). Η οριστική εγγραφή γίνεται στο Συνέδριο. Πολιτική του Συνεδρίου είναι η μη προ-κράτηση θέσεων Π