«Εντός, εκτός κι επί τα αυτά: Μαθητές εν δράσει!»

 

Η  Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, ενθαρρύνει το πνεύμα του εθελοντισμού στα σχολεία  αναπτύσσοντας  ένα νέο  πρόγραμμα  στήριξης  πρωτοβουλιών και  δράσεων μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την ενεργό συμμετοχή τους   σε συλλογικές δραστηριότητες, προς όφελος του σχολείου και κατ’ επέκταση της τοπικής κοινωνίας.

Πρόκειται για το  Πρόγραμμα «Εντός, εκτός κι επί τα αυτά: Μαθητές εν δράσει!», που υποστηρίζει πρωτοβουλίες και ενέργειες που   διοργανώνουν   μαθητές  σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς τους, στο ευρύτερο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος και των σχολικών δραστηριοτήτων.

 

         
Στόχοι  του προγράμματος είναι: η εξοικείωση  με το πνεύμα του εθελοντισμού, η υποστήριξη της δημιουργικότητας και της υπευθυνότητας, η υλοποίηση δράσεων που προάγουν την καινοτομία και την επιδίωξη αριστείας, η προβολή υγιών νεανικών προτύπων και η προώθηση της αρχής της διαγενεακής αλληλεγγύης.

  
Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.
Μαθητές και καθηγητές, σε πρώτη φάση, μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους, έως και τις 7 Μαρτίου 2012, για δράσεις που  θα υλοποιηθούν  από την 1η Απριλίου έως και την 30η Ιουνίου 2012. Ο δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων ξεκινάει την 15η Οκτωβρίου έως την 12η Νοεμβρίου 2012, για δράσεις που θα υλοποιηθούν από την 15η Δεκεμβρίου 2012 έως την 30η Νοεμβρίου 2013.

Οι δράσεις αφορούν  τέσσερις θεματικούς άξονες και συγκεκριμένα: α) περιβάλλον, β) υγεία, γ) παρεμβάσεις κοινωνικού χαρακτήρα και δ) καινοτομία και επιχειρηματικότητα.

Αναλυτικά οι τομείς δράσεων, το έντυπο υποβολής αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής, περιλαμβάνονται στην σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτάται στον ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς www.neagenia.gr.

Το πρόγραμμα, για το 2012 απευθύνεται σε Σχολικές Επιτροπές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (και στις σχολικές μονάδες που υπάγονται σε αυτές) που συγκροτούνται στους  Δήμους:
Α. Κέντρο Αθήνας: Δήμος Αθηναίων
Β. Δυτικός Τομέας Αθηνών: Δήμος Αγίας Βαρβάρας, Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Δήμος Αιγάλεω, Δήμος Ιλίου, Δήμος Περιστερίου, Δήμος Πετρούπολης, Δήμος Χαϊδαρίου.
Γ. Δυτική Αττική: Δήμος Ασπροπύργου, Δήμος Ελευσίνας, Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας, Δήμος Μεγαρέων, Δήμος Φυλής.
Δ. Δήμοι με πληθυσμό έως 7.000 κατοίκους σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της απογραφής 2011 (κυρίως νησιωτικές, απομακρυσμένες και ακριτικές περιοχές κ.α.), στους οποίους έχουν συσταθεί Σχολικές Επιτροπές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τις προτάσεις αξιολογεί επιτροπή υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, το αργότερο εντός τριών εβδομάδων από τη λήξη  της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Η λίστα με τις εγκεκριμένες προτάσεις αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.
 

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.